Voor geriatrische revalidatie en herstel

Cliëntenraad

Een cliëntenraad is het inspraakorgaan ván en vóór cliënten. De WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) bepaalt dat iedere zorginstelling in Nederland een cliëntenraad heeft. De MARQ stelt de revalidant centraal en hecht daarom veel waarde aan inspraak van de cliëntenraad. Deze raad adviseert de directie gevraagd en ongevraagd over alles wat de cliënten aan gaat, bijvoorbeeld over de behandeltrajecten, klachtenbehandeling, veiligheid, privacy en hygiëne.

Heeft u interesse om toe te treden tot de cliëntenraad? Kijk dan voor meer informatie over de taken, het functieprofiel en de gewenste vaardigheden in het vacatureoverzicht.