Voor geriatrische revalidatie en herstel

Belangrijke informatie voor verwijzers

Samen werken aan herstel!

Dat is hét uitgangspunt bij De MARQ! Een organisatie waar, sinds de oprichting in oktober 2017, met heel veel enthousiasme en deskundigheid gewerkt wordt aan het realiseren van individuele revalidatiedoelen. Onze focus ligt op geriatrische revalidatie en herstel, waarbij wij de krachten bundelen om mensen met meerdere chronische ziektebeelden te begeleiden na een acute ziekenhuisopname of operatie. Uiteraard met het doel om weer zo zelfstandig mogelijk thuis te kunnen functioneren. In het gehele revalidatietraject staan de revalidant én zijn naasten centraal en wordt er in een ontspannen sfeer gewerkt vanuit het therapeutisch klimaat.

Samen werken heeft betrekking op meerdere facetten; samen werken met de revalidant, met de naasten van de revalidant, met het multidisciplinair team en uiteraard ook met ú als verwijzer.

Voor revalidatie of herstel bij De MARQ is een verwijzing voor GRZ of ELV noodzakelijk, wij zetten ze graag nog een keer voor u op rij:

  • Indien een patiënt opgenomen is in het ziekenhuis en er na deze opname een periode van geriatrische revalidatie of herstel gewenst is, kan deze voor triage aangemeld worden bij de klantenservice van De MARQ
  • Vanuit de thuissituatie of de SEH, kan een patiënt middels een geriatrisch assessment door de klinisch geriater en triage door de Specialist Ouderengeneeskunde, ook in aanmerking komen voor GRZ bij De MARQ
  • Wat betreft ELV biedt De MARQ herstelzorg waarbij een therapeutisch klimaat nodig is.
  • Ambulante revalidatie, waarbij de revalidant al thuis is, kan volgen op een opnameperiode bij De MARQ.

De klantenservice van De MARQ is op werkdagen bereikbaar:

  • T: 088 -17 10 002 (preferent nummer voor verwijzers)
  • T: 088 -17 10 000 (voor algemene vragen)
  • E: klantenservice@deMARQ.nl